แชร์โพสนี้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Google เปิดโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตบนรถรับส่งนักเรียนในสหรัฐอเมริกา พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และครูผู้สอน เปลี่ยนรถโรงเรียนเป็นห้องเรียนบนถนน เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาทบทวนบทเรียนเพิ่มเติม หรือทำการบ้านในระหว่างที่เดินทาง โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้กำหนดการเข้าถึงเนื้อหาในโลกอินเตอร์เน็ต

โครงการนี้จะช่วยให้เด็กๆใช้เวลาในการเข้าถึงการได้อย่างเต็มที่ โดยเตรียมขยายโครงการไปยังโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งต้องเดินทางไกลในการมาเรียนแต่ละวัน

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก