แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ความสำคัญของวันพืชมงคล ออกอากาศวันที่ 13 พ.ค. 58
 
วันพืชมงคลเป็นวันเกษตรกร ซึ่งในวันนี้ มีการจัด พระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญทุกปี ที่ท้องสนามหลวง ซึ่งจะแบ่งได้เป็น พระราชพิธีพืชมงคล และ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
 
ซึ่งพิธีนี้เป็นพระราชพิธีเก่าแก่ ที่มีมาตั้งแต่โบราณ จุดหมายเพื่อเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจแก่ เกษตรกรในประเทศไทย ซึ่งพิธีพระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีกรรม ทำขวัญเมล็ดพันธุ์ เช่น ข้าวชนิดต่างๆ ถั่ว งา มัน เผือก เพื่อให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น เกิดความอุดมสมบูรณ์ เจริญงอกงาม และนำไปแจกจ่ายเกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเพาะปลูก 
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂