แชร์โพสนี้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เชื่อมสัมพันธไมตรีไทย-ลาว ที่ ร.ร.ปากชมวิทยา ออกอากาศวันที่ 8ม.ค.58
 
โรงเรียนปากชมวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอปากชม จังหวัดเลย ซึ่งมีพื้นที่ติดกับชายแดนไทย – ลาว มีแม่น้ำโขงขวางกั้น ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน “เขียว – ทอง เกมส์” ภายใต้แนวคิดการดำรงชีวิติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
โดยการเปิดงานการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ นอกจากจะมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนปากชมวิทยาแล้ว ยังมีการแสดงของเด็กนักเรียนจากประเทศลาวมาสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นแสดงด้วย โดยทาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.) ได้เตรียมการแสดง ซึ่งเป็นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนมัธยมต้นบ้านวัง แขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับอำเภอปากชมนั่นเอง