แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง Asean Weekly ตอน กีฬาประจําชาติเวียดนาม โดยพิธีกรคนเก่ง “น้องมีมี่” ออกอากาศวันที่ (27พ.ย.57)
 
'โววีนัม' เป็นศิลปะการป้องกันตัวของประเทศเวียดนาม โว หมายถึงศิลปะป้องกันตัว ส่วนวีนัม หมายถึง เวียดนาม ซึ่งกีฬานี้ก็ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้มแข็งและสามารถป้องกันตัวเองได้ 
 
สำหรับคำว่า 'กีฬา' ในภาษเวียดนาม ออกเสียงว่า 'เถเทา'
 
'เถเทา' แปลว่า  'กีฬา' ค่ะ