แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน แบบเรียนไทยแต่ละยุค ออกอากาศวันที่ (1 พ.ย. 57)
 
ครอบครัวข่าวเด็กพาเพื่อนๆ ไประลึกถึงแบบเรียนหนังสือภาษาไทยในแต่ละยุคสมัย จะเป็นอย่างไรบ้าง ต้องไปชม