แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เด็กๆ กับการกินเจ  ออกอากาศวันที่ 23 กันยายน 2557
 
นายสง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และผู้จัดการโครงการโภชนาการสมวัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การกินอาหารเจให้ถูกหลักโภชนาการนั้น ต้องกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และรับประทานให้หลากหลาย เพื่อป้องกันการขาดสารอาหาร และหลีกเลี่ยงอาหารบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มแป้ง ทั้งนี้ การเตรียมพร้อมก่อนกินเจ ควรเริ่มก่อน 2 วัน โดยให้รับประทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลง เปลี่ยนมากินเป็นอาหารที่ย่อยง่าย อาทิ เนื้อปลา นม และไข่แทน พร้อมเพิ่มปริมาณผักให้มากขึ้น เพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้
 
และในส่วนของเด็ก นายสง่า ได้กล่าวว่า เด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ ไม่ควรกินเจ เพราะโอกาสที่เด็กจะขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายค่อนข้างมาก และเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่กำลังโตทั้งสมองและร่างกาย อีกทั้งยังไม่สามารถปรับตัวได้เหมือนกับผู้ใหญ่ หรือหากจำเป็นต้องกิน ก็กินได้ แต่ต้องไม่เคร่งมาก ต้องกินนมและไข่เพิ่มเข้าไปด้วย ส่วนเด็กในวัย 6 ขวบ จนถึงวัยเรียนนั้น สามารถกินได้แต่ก็ต้องไม่เคร่งครัดจนเกินไป และต้องมั่นใจว่าเด็กๆ ได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอ ส่วนเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป สามารถกินได้ตามปกติ แต่หากเป็นคนสูงอายุควรเน้นอาหารเจที่ย่อยง่าย