แชร์โพสนี้

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงว่ารัฐบาลได้จัดทำงบประมาณวงเงินวงเงิน 3 ล้าน 2 แสนล้านบาท โดย การจัดทำงบประมาณในครั้งนี้คำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทการพัฒนาตั้งแต่ปี 2561-2580 และคำนึงถึงการพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนดูแลและเตรียมพร้อมในการรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รัฐบาลจึงต้องบริหารเงินคงคลังให้เหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นประเทศที่ประชากรมีรายได้สูงขึ้น

พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ซึ่งเศรษฐกิจในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3 – ร้อยละ 4 โดยได้ชี้แจงงบประมาณด้าน ความมั่นคง ที่จัดสรร 428,190.6 ล้านบาท เป็นไปตามยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบในประเทศ

ต่อมานายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภา ได้อภิปรายชี้ร่างพรบ.งบประมาณฉบับนี้ว่า ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เลย งบประมาณถูกใช้ไปกับภาคส่วนที่ไม่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ถูกใช้ไปอย่างมักง่าย เอาไปแจกแบบสิ้นคิด เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจกเงินท่องเที่ยวชิมช้อปใช้ แจกเงินปลายปีให้ประชาชนไปซื้อของไม่ทำให้ประเทศพัฒนา

ซื้อยุทโธปกรณ์ที่ไม่ได้สร้างความอยู่ดีกินดีให้ประชาชน ทุ่มเงินมหาศาลไปในด้านความมั่นคงที่ไม่ได้จำเป็นเร่งด่วน จัดสรรงบกลางสูงจนน่าเป็นห่วง ใช้อัดฉีดแจกฟรีตามอำเภอใจเกินตัว จนขาดดุลเรื้อรังเพิ่มทุกปี ถ้าไม่หยุดแนวทางนี้ ไม่นานประเทศจะล้มละลาย

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.