แชร์โพสนี้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. ชุดใหม่ 7 ด้าน จำนวน 7 คน จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอรายชื่อเข้ามาจำนวน 14 คน อ้างมีบุคคลขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม 8 คน ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมาย ที่จำนวนของผู้เข้ารับการสรรหามีไม่ถึง 2 เท่า ของจำนวน กสทช. ส่งผลให้ต้องเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งหมด โดยในวันนี้ที่ประชุมได้ทำการประชุมลับนานกว่า 4 ชั่วโมง จากนั้นประชุมมีมติด้วยคะแนน 118 ต่อ 25 เสียง เห็นชอบตามที่นายสมชายเสนอ โดยมีผู้งดออกเสียง 20 คน ก่อนที่ประธานฯ จะสั่งปิดการประชุมทันที

ข่าววันใหม่

ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
ช่อง3 : HD 33
วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 12.45 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.00-02.15 น.