แชร์โพสนี้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีการจัดงาน “อินโนเวชั่น ฮับส์ 4.0เอส” เพื่อให้ภาคอุดมศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานวิตกรรมให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยแบ่งการโชว์นวัตกรรมออกเป็น 5 หมวด เกษตรและอาหาร, พลังงาน, สังคมผู้สูงอายุ, เมืองอัจฉริยะ และ เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ข่าววันใหม่

ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
ช่อง3 : HD 33
วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 12.45 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.00-02.15 น.