แชร์โพสนี้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

นิด้าโพล สำรวจตวามคิดเห็นของประชาชนเรื่อง ‘เด็กไทยในยุค 4.0’ 1 ใน 5 อันดับแรก พบว่า ร้อยละ 20.62 เด็กๆ อยากมีอาชีพส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ รองลงมาเป็นอาชีพคุณครูอยู่ที่ร้อยละ 11.34 อันดับ 3 เป็นอาชีพแพทย์ พยาบาล ทหาร วิศวกร สถาปนิก นักออกแบบดีไซน์อยู่ที่ร้อยละ 9.28 ส่วนอันดับที่ 4 ร้อยละ 7.22 บอกว่าอยากเป็นตำรวจและนักธุรกิจ และอันดับที่ 5 ร้อยละ 5.15 อยากรับราชการและนักบัญชี การเงิน ธนาคารและการตลาด

ขณะที่อาชีพที่ผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานรับราชการมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 21.25 อันดับ 2 คืออาชีพ แพทย์/พยาบาล ร้อยละ 16.39 อันดับ 3 อาชีพส่วนตัว/อิสระ ร้อยละ 11.36 อันดับ 4 อาชีพครู/อาจารย์ร้อยละ 9.71 และอันดับที่ 5 อาชีพรับราชการทหารร้อยละ 6.42

ข่าววันใหม่

ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
ช่อง3 : HD 33
วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 12.45 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.00-02.15 น.