“สมรภูมิไอเดีย” รับโล่เชิดชูเกียรติ “รวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย”

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
71 ครั้ง

แชร์โพสนี้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

รายการสมรไอเดีย รับโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรผลงานที่ได้รับการเสนอให้เป็นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ งานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม  โดยมี พลเอกธนศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังในการประกาศเจตนารมณ์พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้ขยายวงกว้างในสังคมไทย รวมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสื่อ สร้างสรรค์การรับรู้ต่อบทบาทหน้าที่ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ โดยมี คุณสิทธิพร หิรัญกุล ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการสมรภูมิไอเดีย และคุณปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ เป็นตัวแทนจาก บริษัท บีอีซีเทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรับโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรในครั้งนี้

ภายในงานจัดพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 26 ผลงาน จาก 23  องค์กร อาทิ มูลนิธิคนตาบอดไทย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสื่อ สถาบันเด็กและเยาวชน และผลงานสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเอกอัครราชทูต 5 องค์กร ห้องวายุภัคษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 9 สิงหาคม 2560